johanmast

Ledarskap i svåra situationer – digital seminarieserie som skapar värde

Med flera, kortare seminarietillfällen utspridda över en längre tid, och en kombination av scenarier, diskussioner och övningar i grupp och individuellt, skapade vi under våren 2021 en utbildningsmodell som verkligen stärker deltagarna. ”Tusen tack för en jättebra kurs, nu känner jag mig ännu bättre rustad för att arbeta i en svår kontext! Mentalt starkare och …

Ledarskap i svåra situationer – digital seminarieserie som skapar värde Läs mer »

Uppdrag: ledarskap i svåra situationer

Biståndsmyndigheten Sida vill öka möjligheten att nå de allra fattigaste, och planerar för att öka sin närvaro i konfliktmiljöer. Under 2020 lanserade Sida ett internt utbildningsprogram som syftar till att höja kompetensen hos medarbetare att arbeta i konflikt- och postkonfliktmiljöer eller i miljöer med speciella säkerhetsutmaningar. Inom det programmet har Sida anlitat Johan Mast Consulting …

Uppdrag: ledarskap i svåra situationer Läs mer »

Bil som har krockat med rök som väller ur motorhuven

Resesäkerhet: Grund

Tillsammans med Practise Risk genomförde jag under hösten en resesäkerhetsutbildning speciellt framtagen för tjänstepersoner inom statlig och ideell sektor. Vid det första kurstillfället deltog personer från SOS Barnbyar, Sverige för UNHCR, Oxfam, Better Shelter och Solvatten. Med stora delar praktiska och övade moment fick deltagarna lära sig allt från brandskydd och akutsjukvård till riskanalys, boendesäkerhet …

Resesäkerhet: Grund Läs mer »

Ny utbildning i fältsäkerhet

Practise Risk lanserar en fältsäkerhetsutbildning speciellt framtagen för tjänstepersoner inom statlig och ideell sektor. Utbildningen genomförs i deras regi och jag ingår kursteamet. Med stora delar praktiska och övade moment får deltagarna lära sig allt från brandskydd och akutsjukvård till riskanalys, boendesäkerhet och att förebygga och hantera hotfulla situationer. Vi som ger utbildningen har erfarenhet …

Ny utbildning i fältsäkerhet Läs mer »

Ny övningsplattform

Under våren och sommaren har vi utvecklat och testat en ny plattform för att genomföra realistiska krisövningar. Plattformen gör det möjligt för övningsledningen att kommunicera med krisorganisationen och publicera nyheter och händelser i både sociala och traditionella medier. JM Exercise Platform är enkel att använda och skapar en realistisk miljö för den övade organisationen att …

Ny övningsplattform Läs mer »

Uppdrag: fältsäkerhet

Under hösten 2018 har jag på uppdrag av Folke Bernadotteakademin FBA genomfört en jämförande studie av två kurser i fältsäkerhet för statligt anställd personal. Kurserna genomförs av FBA samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). FBA har under 2018 genomfört sin högriskkurs Skydd mot risker i konfliktområden (SMR) tre gånger. Den är fem dagar lång …

Uppdrag: fältsäkerhet Läs mer »

Hoppsan, du dog visst – om ansvar i kris

Med utgångspunkt i mitt arbete med att hjälpa företag och myndigheter att stärka sin krismedvetenhet och krisberedskap, får jag ofta fundera över vilka måttstockar som används i beslutsfattandet. Beroende på vilken måttstock som används, kommer agerandet och därmed krisens utkomst att bli annorlunda. Låt säga att du jobbar som chef på en organisation som emellanåt …

Hoppsan, du dog visst – om ansvar i kris Läs mer »

När det fattas beslut

Har du något beslut du funderar över, något du tänker att du kunnat göra annorlunda, något beslut du ångrar att du tog, eller att du inte tog? Kanske ett beslut du är nöjd med, men ägnar mycket tankekraft åt i efterhand? Jag har många. Ett tänkte jag dela här. Det här utspelar sig i Sydsudan …

När det fattas beslut Läs mer »

Ledarskap och extremsport

Här följer ett intressant lästips om ledarskap. Janet Johansson har disputerat vid Stockholms Universitet om extremsportande chefer. Hon har bland annat intervjuat en grupp atletiska chefer, varav några intervjuer fördjupas i avhandlingen. För dessa chefer är idrott och framförallt uthållighetsidrott högt satta ideal. De pratar om supermänniskor, att de själva är supermänniskor och måste rekrytera såna …

Ledarskap och extremsport Läs mer »

Vem stöttar chefen?

Att vara chef och ledare ska vara kul, givande och inspirerande. Du vill känna flytet, att du har koll på läget och att du möjliggör för dina medarbetare att nå sina mål. Du vill finnas till hands att avlasta, stötta och vägleda. Men vem stöttar chefen? Efter flera år som chef i svenska och internationella …

Vem stöttar chefen? Läs mer »

Krisberedskap MSB

MSB – krisberedskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Under vintern och våren har jag hjälpt MSB att stärka delar av sin krisberedskap, både genom att ta fram en policy och genom att utbilda och öva personalstyrkan. Arbetet …

Krisberedskap MSB Läs mer »