Ny övningsplattform

Under våren och sommaren har vi utvecklat och testat en ny plattform för att genomföra realistiska krisövningar. Plattformen gör det möjligt för övningsledningen att kommunicera med krisorganisationen och publicera nyheter och händelser i både sociala och traditionella medier.
JM Exercise Platform är enkel att använda och skapar en realistisk miljö för den övade organisationen att hantera. Plattformen går att anpassa efter avancerade och komplexa situationer såsom kidnappningar eller samhällskriser, men också mindre krisövningar där kunden vill prova en specifik händelse. Hör av dig till contact@johanmast.com om du vill veta mer!