Vem stöttar chefen?

Att vara chef och ledare ska vara kul, givande och inspirerande. Du vill känna flytet, att du har koll på läget och att du möjliggör för dina medarbetare att nå sina mål. Du vill finnas till hands att avlasta, stötta och vägleda. Men vem stöttar chefen?

Efter flera år som chef i svenska och internationella organisationer med allt från några få till flera hundra anställda, i såväl ideell som privat och statlig sektor, såväl från styrelsenivå som ledningsnivå har jag utvecklat en välfungerande metod för chefstöd. Det senaste året har jag stöttat ledningsgrupper och ledare i Sverige, Nigeria och Uganda och öppnar nu upp för fler personer och grupper.

Jag ger dig som är chef en möjlighet att få tid att reflektera över din roll, dina utmaningar och dina möjligheter. Jag tar fram ett skräddarsytt program där grundstommen är individuella samtal — antingen via video eller fysiska möten — och konkreta uppgifter baserat på dina behov och önskemål. Mitt mål är att stärka dig som ledare, och hjälpa dig att hitta nya infallsvinklar och snabbare och bättre nå dina mål.

”Klart ser den som ser på avstånd — dunkelt den som fångas av delarna” skrev Lao-Zi några hundra år före vår tideräknings början.

Idag är vi överösta av snabb information och snabba förändringar, detaljer som ofta skymmer de viktiga frågeställningarna. Som utomstående chefstöd kan jag ställa både de enkla och de komplexa frågorna, och jag hjälper dig att strukturera dina tankar och hitta dina prioriteringar. Våra samtal är konfidentiella och jag finns till hands för att avlasta, stötta och vägleda dig i din roll som chef. Vårt samtal är en fristad för dina tankar.

Löpande chefstöd

Här lyfter vi ledarutvecklingen till en ny nivå. Jag tänker bättre när jag springer. Tankarna sållas enklare, blir klarare och tydligare efter några kilometer i skogen eller längs en grusväg någonstans. I det här upplägget väljer vi att ta en eller flera av våra träffar på en löptur. Du tar med dig dina problem, funderingar, utmaningar, strategiska tankar och tillsammans benar vi ut dem samtidigt som vi stärker den fysiska hälsan. Löppasset baseras på dina förutsättningar.

För att få mer information om chefstöd, skicka ett mejl eller ring mig här: [skype-status skype_id=”johanmast” user_name=”Johan Mast” button_function=”call” use_voicemail=”off”]