Uppdrag: ledarskap i svåra situationer

Biståndsmyndigheten Sida vill öka möjligheten att nå de allra fattigaste, och planerar för att öka sin närvaro i konfliktmiljöer. Under 2020 lanserade Sida ett internt utbildningsprogram som syftar till att höja kompetensen hos medarbetare att arbeta i konflikt- och postkonfliktmiljöer eller i miljöer med speciella säkerhetsutmaningar. Inom det programmet har Sida anlitat Johan Mast Consulting AB för att ge ett urval av deltagarna en fördjupad insikt i självledarskap och ledarskap i svåra situationer.

Seminarieserien skräddarsys i samråd med deltagarna, och bygger till stor del på diskussioner och verklighetsbaserade scenarier. De moment som serien behandlar är bland annat:

  • grundläggande teori inom risk, organisation, ledarskap, motivation
  • grundläggande risk- och hotbedömning
  • grunder inom stress- och reaktionshantering
  • norm, kultur och beteende i förhållande till risk och ledarskap
  • värderingar i förhållande till regler vid hantering av svåra situationer
  • tänkbara och otänkbara kritiska situationer och vad de kan innebära
  • att fatta beslut när du ställs inför det okända och checklistan är tom
  • formella och informella ansvarsnivåer
  • grundläggande krisorganisation (inklusive utvärdering av händelse)

Stor vikt läggs vid att skapa reflektion i gruppen och baserat på deltagarnas egna erfarenheter bidra till en fördjupad självkännedom. Seminarieseriens syftar till att deltagaren ökar sin förståelse för vilka utmaningar och möjliga reaktioner den kan ställas inför vid tjänstgöring i svåra miljöer och stärker sin förmåga till att leda och fatta beslut i svåra situationer.

Hör av dig om du vill veta mer om våra skräddarsydda lösningar!