Johan Mast Consulting

Helping to manage the unexpected

Krisberedskap

Krisberedskap

Vi arbetar för att utveckla kapaciteten hos organisationer och deras medarbetare att hantera oförutsedda händelser. Genom utbildningar, övningar och direkt stöd stärker vi krismedvetenheten hos organisationer, grupper och individer. Vi fokuserar mindre på yttre skydd och säkerhet, och mer på ansvarsfrågan mellan arbetsgivare och medarbetare, hur hantering och uppföljning av kritiska händelser kan ske med en speciell inriktning mot de som arbetar i högriskområden.

Värderingsbaserat ledarskap

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla ledarskapet både på individuell och övergripande nivå. Vi är experter på ledning i tillväxt, att leda i ideella organisationer och att nå goda resultat samtidigt som vi bibehåller och utvecklar de sociala aspekterna av en organisation. Våra kunder består av myndigheter, privata företag och ideella organisationer. Vi anlitas för att genomföra utbildningar och övningar, som interimschefer och för stöd till chefer och deras arbetsgrupper.

Värderingsbaserat ledarskap
Resesäkerhet

Resesäkerhet

Hur har du förberett dig inför ditt stundande fältbesök, resan till partnerorganisationen eller din utlandsstationering? Vet du hur du ska göra om någon skadas i en trafikolycka, om du blir rånad eller hamnar i ett lokalt virusutbrott? Vår utbildning ger dig verktyg för att hantera sådana situationer på ett tryggt och säkert sätt.

Läs mer här

Senast publicerat

Om Johan

Johan Mast har en fil.kand. i pedagogik och har bland annat arbetat som biträdande utbildningschef vid Folke Bernadotteakademin och som generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige. Johan har arbetslett humanitära insatser i bland annat Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo och Sierra Leone och har många gånger fått hantera krävande situationer och se sina värderingar ställas på prov. Idag arbetar han med att utbilda och öva inom värderingsbaserat ledarskap och krisledning. Johan deltar som suppleant i styrelsen för Sverige för UNHCR.

Johan @ LinkedIn
Om Johan