Bil som har krockat med rök som väller ur motorhuven

Resesäkerhet: Grund

Tillsammans med Practise Risk genomförde jag under hösten en resesäkerhetsutbildning speciellt framtagen för tjänstepersoner inom statlig och ideell sektor. Vid det första kurstillfället deltog personer från SOS Barnbyar, Sverige för UNHCR, Oxfam, Better Shelter och Solvatten. Med stora delar praktiska och övade moment fick deltagarna lära sig allt från brandskydd och akutsjukvård till riskanalys, boendesäkerhet och att förebygga och hantera hotfulla situationer.

Vi som ger utbildningen har erfarenhet från arbete, utbildning och övning inom statlig, ideell, privat, militär och polisiär sektor. Denna unika sammansättning av kursteam ger oss goda möjligheter att kunna möta deltagarna och deras behov och förväntningar. Utbildningen utgår från ett normperspektiv i syfte att skapa reflektion kring hur identitet, norm och beteende kan påverka risk- och hotbild.

  • Bil som har krockat med rök som väller ur motorhuven

Fler utbildningstillfällen kommer att ges efter behov. Hör av dig om du vill veta mer!