Ny utbildning i fältsäkerhet

Practise Risk lanserar en fältsäkerhetsutbildning speciellt framtagen för tjänstepersoner inom statlig och ideell sektor. Utbildningen genomförs i deras regi och jag ingår kursteamet. Med stora delar praktiska och övade moment får deltagarna lära sig allt från brandskydd och akutsjukvård till riskanalys, boendesäkerhet och att förebygga och hantera hotfulla situationer.

Vi som ger utbildningen har erfarenhet från arbete, utbildning och övning inom statlig, ideell, privat, militär och polisiär sektor. Denna unika sammansättning av kursteam ger oss goda möjligheter att kunna möta deltagarna och deras behov och förväntningar. Utbildningarna innehåller de grundläggande modulerna, men de utgår också från ett normperspektiv i syfte att skapa reflektion kring hur identitet, norm och beteende kan påverka risk- och hotbild.

Medelriskutbildningen ges i Stockholmsområdet över två eller tre dagar, beroende på önskemål och behov runt specifika hot. Vi har även en femdagars utbildning som bygger på ENTRI:s HEAT-koncept, som genomförs i Västernorrland.

Sammanställning över de båda fältsäkerhetsutbildningarna

Läs mer i bifogat utbildningsblad och hör av dig till johan.mast@practise.se om du vill veta mer!