Krisberedskap MSB

MSB – krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Under vintern och våren har jag hjälpt MSB att stärka delar av sin krisberedskap, både genom att ta fram en policy och genom att utbilda och öva personalstyrkan. Arbetet byggde på nära analys av behoven och åtgärderna togs fram i diskussion med olika sakkunniga på myndigheten. Den efterföljande utbildningen och övningen skräddarsyddes efter deras behov.

Henrik Jemtelius, säkerhetsrådgivare på MSB:

”Vi har anlitat Johan Mast Consulting AB för att hjälpa MSB att stärka sin krisledningsförmåga. De har på ett mycket bra sätt bidragit till att öka denna förmåga, främst genom deras grundliga analys av MSB organisation och verksamhetens bedrivande. Detta tillsammans med Johan Mast Consultings reella kompetens och erfarenhet i krisledning har bäddat för ett gott resultat. Vidare har arbetet präglats av lyhördhet, precision och goda personliga relationer.”

Övningen och utbildningen genomfördes tillsammans med Mats Bohman från Practise AB.