Johan Mast Consulting

Helping to manage the unexpected.

Konsult i effektivt ledarskap, krisberedskap,
krisövning och resesäkerhet.

Fokusområden


01.

Ledarskap

Få ut det bästa av din organisation och dina medarbetare.

02.

Krisberedskap

Stärk er förmåga att hantera oförutsedda händelser.

03.

Resesäkerhet

Säkerställ att du och dina medarbetare är säkra vid resor I osäkra områden.

04.

Övning

Lär och utveckla genom skräddarsydda övningar och simuleringar.


URVAL AV KUNDER

Metoder

Individuellt stöd


Utbildningar och seminarier


Övningar och scenarier


Studier och analyser


Johan har lett humanitära insatser i Sydsudan, Demokratiska Republiken Kongo, Kenya och Sierra Leone och arbetar idag som konsult inom ledarskapsutveckling och krisberedskap.

Omdömen

Vad kunder säger

”Vi har anlitat Johan Mast Consulting AB för att hjälpa MSB att stärka sin krisledningsförmåga. De har på ett mycket bra sätt bidragit till att öka denna förmåga, främst genom deras grundliga analys av vår organisation och verksamhetens bedrivande. Detta tillsammans med Johan Mast Consultings reella kompetens och erfarenhet i krisledning har bäddat för ett gott resultat. Vidare har arbetet präglats av lyhördhet, precision och goda personliga relationer.”

Säkerhetsansvarig, MSB

”It’s a pleasure to work with Johan. He can draw on his wide experience of both directly managing operations in complex environments and facilitating strategic change processes at senior management level. This allows Johan to adjust his methods and messages seamlessly to the audience concerned. He conducts his assignments calmly, flexibly and with great integrity.”

Säkerhetsrådgivare, Svenska Röda Korset

Inlägg

Hör av dig: contact[a]johanmast.com